Contactgegevens

VSV Vreeswijk

Sportpark Zandveld

Helmkruid 3

3434 CT Nieuwegein-Zuid

Postbus 447

3430 AK Nieuwegein

T 030 - 6062411

lijn Routebeschrijvingforward Bestuur en vrijwilligersforward Damesvoetbalforward Zaalvoetbalforward

Webshop / Teamwearforwardlijn

 

 

 

Webmaster

Khalid Otahri

lijn

Mail Khalid

 

Ontwerp /  Webdesign

Erik Zeegers

VORMGEVING.COM

freelance grafisch ontwerp, visuele identiteit, webdesign en powerpoint presentaties

lijn

Bel of mail Erik

 

 

 

 

Social Media

Volg de verrichtingen
van Vreeswijk 1 + 2 op:

 

Routebeschrijving

Uw vertrekpunt

bijv. postcode of landmark

stippellijn
lijn Bereken routeforward

lijn

Sportshop Vreeswijk Junior

Betaalbare sport voor de jeugd

Actuele mededelingen

Mini WK veldvoetbal woensdag 15 juli 2015

Het bekende 4 tegen 4 toernooi op een andere ondergrond

 

Sport ID Nieuwegein organiseert op woensdag 15 juli een voetbal toernooi voor alle jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar die in Nieuwegein wonen.

Wordt jouw team de eerste winnaar van deze nieuwe editie?

Maak jouw eigen team met 4 tot 6 spelers. We hebben een aparte competitie voor jongens en meiden.

Voor informatie ga naar website of bekijk flyer 1 flyer 2

Voorlopige Indeling 2015-2016

 

Zie het volledige bericht op de homepage

Nieuwe contributie

 

Er is in de HB vergadering besloten om de contributie miv het seizoen 2015-2016 te verhogen. zie Contributie onder Lidmaatschap

Overschrijvingsavonden

 

De overschrijvingsavonden van dit seizoen zijn op: Dinsdag 26 mei 19:30 – 21:00

                                                                                             Woensdag 10 juni 19:30 – 21:00

 

Dit is tevens de laatste mogelijkheid om in te schrijven. Vanaf 19 augustus bent u weer van harte welkom voor inschrijvingen op woensdagavond van 19:00 - 20:00 uur..

EHBO-doos en koelelementen

Als iemand tijdens een wedstrijd of een training een blessure krijgt is het belangrijk om te weten waar de EHBO-doos is.

Deze doos staat in de EHBO-ruimte. In deze ruimte is ook een vriezer waarin koelelementen liggen.

De sleutel om in de EHBO-ruimte te komen is dezelfde als die van de kleedkamers.

S.v.p. de koelelementen na gebruik wel weer terugleggen.

 

Guus Helmes verzorger van de selectie van Vreeswijk

Vreeswijk lanceert Voetbal Visie

Vanuit het beleidsplan is door de TC een voetbal visie opgesteld. Hierin wordt meer inhoud gegeven aan de beoogde invulling aan het voetbalspel, zoals we dit vanuit de club ambieren. Er wordt uitgegaan van de randvoorwaarden: we willen ieder kind de mogelijkheid bieden zich te ontwikkeling op zijn of haar eigen niveau; en respect op en om het veld. Lees verder

lijn

 

Trainingsschema 2015-2016

3 juli 2015 16:53

 

Beste Allemaal,

 

Bij deze, het trainingsschema voor komend seizoen. Trainingsschema forward

 

Paar opmerkingen:

 

• Oscar is nog bezig met een trainer voor Dames 1, dit zou kunnen inhouden dat de Dames 1 naar de donderdag gaan i.p.v. woensdag.

• Er komt een 35+ competitie, dit houdt in dat er enkele vrijdagavonden gespeeld zal gaan worden op het kunstgrasveld.

• Op de maandag en woensdag zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd met name de indeling van het kunstgras is gewijzigd, de jongens zitten op C en D ( dit is het gedeelte het dichtst bij veld 2 ) en de meiden zitten op A en B ( het dichtst bij het wetraveld ) dit is mede gedaan doordat de slijtage op A en B zichtbaarder is dan op C en D doordat de zwaardere groepen de afgelopen jaren op A en b zaten en dan met name op de maandag en woensdag.

 

Indeling van het kunstgrasveld voor de trainingen is als volgt:

 

• A en C zijn het kwart van het kunstgras wat het dichtst bij veld 3 ligt, B en D zijn het kwart wat het dichtst bij de tribune ligt.

Er zijn een aantal teams die 1x ingedeeld staan, mochten er hiervan teams zijn die nog een 2e keer willen trainen dan is dit mogelijk op de tijden dat er ruimte is, dit is wel afhankelijk van de trainingstijd van de keeperstraining als deze definitief is/wordt.

• Trainingsschema bij afgelasting wetraveld zal in de loop van augustus volgen

 

Met Vriendelijke Groet,

Daniel Jansen

 

Algemene LedenVergadering zonder tegenstem akkoord

VSV Vreeswijk gaat door op ingeslagen weg naar samenwerking / fusie met SV Geinoord

Tijdens de op woensdagavond 24 juni gehouden ‘extra Algemene LedenVergadering’ hebben de leden van VSV Vreeswijk zich in overgrote meerderheid geschaard achter het bestuursvoorstel om de besprekingen die er sinds het begin van dit jaar gaande zijn tussen VSV Vreeswijk en SV Geinoord resultaatgericht voort te zetten.

 

Besprekingen die tot doel hebben om puur en uitsluitend in het belang van de voetbalsport, diepgaand, vergaand en niet langer vrijblijvend te onderzoeken in welke mate de beide voetbalverenigingen kunnen komen tot vruchtbare samenwerking. Indien gaandeweg dit proces blijkt dat een algehele samensmelting van VSV Vreeswijk en SV Geinoord de optie is met de beste perspectieven voor de toekomst, dan is het alleszins waarschijnlijk dat beide verenigingen zullen fuseren tot één sterke club met een nieuwe naam, een nieuw elan en een nieuw en aansprekend clubtenue. De eerste stappen op deze weg zijn woensdag (24 juni) gezet. Om tot een fusie te komen zal de Algemene LedenVergadering zich opnieuw moeten uitspreken.

 

Geen tegenstemmers

 

De soepel verlopen extra Algemene LedenVergadering is door 55 betrokken en stemgerechtigde leden bezocht. Niemand stemde tegen het voorstel en slechts drie leden onthielden zich van stemming. Meer dan vijftig handen gingen omhoog, toen Vreeswijks voorzitter Paul Emmelot vroeg wie van de leden het voorstel steunden, waarmee het bestuursvoorstel bij royale meerderheid van stemmen is geaccordeerd.

 

Niets doen is geen optie

 

In zijn openingswoord zette Paul direct de toon. VSV Vreeswijk is op dit moment nog steeds een gezonde vereniging. Maar als hem wordt gevraagd of hij in de veronderstelling verkeert dat dat over pakweg vijf jaar nog steeds het geval is, zegt hij dat in hoge mate te betwijfelen, in het licht van wat hij momenteel binnen de vereniging ziet gebeuren. Hij signaleert:

• een teruglopend aantal leden (zaalvoetbal en meiden-/damesvoetbal uitgezonderd);

• als gevolg hiervan een afnemende contributieopbrengst;

• een forse verlaging van de inkomsten uit (gemeentelijke) subsidies;

• een vermindering van kantineopbrengsten;

• toenemende lasten op elk gebied;

• de bijna onmogelijke opgave om ambities waar te maken;

• tegelijkertijd voldoen de kleedruimten niet tot nauwelijks meer aan de KNVB-normen en

• moet worden vastgesteld dat de kantine toch ‘tenminste gedateerd’ is.

Een en ander leidt tot geen andere conclusie dan dat “niets doen geen optie!” is, aldus Paul. “Er moet iets gebeuren in het belang van de instandhouding en doorgroei van de georganiseerde voetbalsport in dit deel van Nieuwegein. Dat kunnen we niet alleen; daarvoor hebben we een gelijkgezinde partner nodig en wat is er dan meer voor-de-hand-liggend dan te kiezen voor samenwerking met SV Geinoord; een vereniging die er op hoofdlijnen net zo voor staat als wij. Samen kunnen we elkaar versterken!”

 

Sporthal blijft op de agenda

 

Overigens meldt Paul nog dat hij geen gelegenheid voorbij laat gaan om met name de wethouder voor sportzaken Hans Adriani ervan te overtuigen hoezeer het gewenst is om bij de nieuw te realiseren sportaccommodatie ook plaats in te ruimen voor een sporthal voor zaalvoetbal, zaalkorfbal en op termijn wellicht ook zaalhockey en andere zaalsporten. Vooralsnog houdt de wethouder deze boot nog af door te stellen dat de gemeente Nieuwegein op dit moment beschikt over een overcapaciteit (met name overdag) aan indoor-sportaccommodaties en dat de politiek absoluut niet voelt voor een verdere toename van deze overcapaciteit. Paul kan zich wel iets voorstellen bij het standpunt van de gemeente, maar kan gelijktijdig niet om de constatering heen dat de zaalvoetballers van VSV Vreeswijk dringend behoefte hebben aan een voor zaalvoetbal geschikte sporthal, bij voorkeur dicht bij het kloppend hart van de vereniging. Om deze reden is en blijft de sporthalwens bij hem hoog op de agenda staan.

 

Uitgebreide samenvatting

 

Een uitgebreide samenvatting van de extra Algemene LedenVergadering van 24 juni zal later via de website worden verspreid, alsook via de bekende e-mailadressen.

 

 

Nieuwegein, 26 juni 2015.

 

Het bestuur van VSV Vreeswijk,

Paul Emmelot , voorzitter

Ruud Kerstiens , secretaris

 

VOORLOPIGE teamindeling 2015-2016

7 juni 2015 15:53

 

Aan alle (jeugd)leden,

 

Het seizoen 2014-2015 is beëindigd met hier en daar nog een enkel toernooi.

 

Terugkijkend was het al met al een leuk seizoen met zelfs een aantal kampioenen. Voor de betreffende teams alsnog een felicitatie waard. Ook een seizoen waarin zaken goed, maar zeker ook minder goed zijn gegaan. Vandaar dat wij in de loop van het seizoen een enquête gehouden hebben onder leiders en trainers om te kijken waarin we ons als vereniging zaken kunnen verbeteren. Hierop hebben we verschillende reacties mogen ontvangen, waarvoor de mensen die gereageerd hebben alsnog worden bedankt. Met de verbeterpunten gaan we in het komende seizoen zeker aan de slag. En voor een ieder (die niet gereageerd hebben) staan wij altijd open voor (positieve) kritiek.

 

We gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. En voordat het zover is willen wij aan een ieder alvast de voorlopige indeling voor het komende seizoen bekendmaken. De TC-leden zijn hiervoor druk in de weer geweest en hebben hun uiterste best gedaan (heeft soms heel veel tijd en energie gekost) om de lijst samen te stellen en tijdig aan te leveren, waarvoor heel veel dank. Zie hiervoor bijgevoegde Excel sheet als resultaat. LET WEL: het betreft slechts een voorlopige indeling. Hier kan nog e.e.a. in wijzigen.

 

Mochten er nog vragen, op- of aanmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

 

Voor nu willen wij alle leiders / trainers / vrijwilligers / scheidsrechters / TC-leden, en iedereen die wij misschien vergeten zijn, heel hartelijk danken voor hun fantastische inzet in het afgelopen seizoen. Zonder deze mensen was het niet mogelijk om alles draaiende te houden.

 

Tevens wens wij een ieder, mede namens de jeugdafdeling, een hele fijne vakantie toe en hopen we iedereen aan het begin van het nieuwe seizoen uitgerust en fit te mogen begroeten. Voorlopige indelingforward

 

TC-leden / wedstrijdsecretaris jeugd

 

VSV VREESWIJK 4E ELFTAL ZONDAG KAMPIOEN 2014/2015

Het 4e elftal van de zondag is voor de 2e keer op rij kampioen geworden. Dit is een prestatie van formaat.

 

VSV VREESWIJK D2 KAMPIOEN 2014/2015

 

Staand v.l.n.r: Nizar Jadib, Davey Brouwer, Damian Dupree, Thomas Driessen, Nigel Matsari, Ahmed Kassem,

                           Karam Otahri, Wessel Adelaar.

Zitttend v.l.n.r: Rysano Bane, Wessel Brouwer, Bob Ketelaar, Luca Teeuwen, Johan Hovanessian, Thijs Swinkels,

                           Nizar Krimen.

 

VSV VREESWIJK C2 KAMPIOEN 2014/2015

 

Staand v.l.n.r: Ernst-Peter Borsje(leider), Mitchel Bekema, Bjorn Petersen, Michiel van Dijk, Bas Nobel,

                           Simon Mulder, Bilal Otahri, Tim Viezee, Merlijn Enkelaar

Zitttend v.l.n.r: Kevin de Kruijf, Matej Kozar, Daan Pisa, Danillo Adelaar, Thomas Borsje, Younis Lofti

Door afwezigheid ontbreekt Jerlin Michaelpillai op de foto

 

Interesse in fluiten ?

8 april 2015 19:50

 

Beste Vreeswijkers,

 

Via via hoor ik dat er ouders/ verzorgers zijn die wel interesse hebben om af en toe een wedstrijd te willen fluiten metname bij de jeugd van de F en E.

Omdat ik niet weet wie dit allemaal willen, verzoek ik jullie mij een mail te sturen met je gegevens en evt in welk team je zoon/ dochter speelt. Op deze manier krijg ik een beeld om hoeveel personen het gaat en kan er op kort termijn een cursus gestart worden. Uiteraard is de jeugd ( vanaf 12 jaar ) ook welkom om zich aan te melden. Graag zie ik jullie mail tegemoet.

 

Vriendelijke groet,

Jeroen van Erven

Scheidsrechter Coordinator

VSV Vreeswijk

 

Werkgroepen SV Geinoord en VSV Vreeswijk samen aan de slag

1 april 2015 19:30

 

Beste Vreeswijkers,

 

Maandag (23 maart) is er in onze kantine weer druk van gedachte gewisseld over de toekomst van ons sportpark en dat van onze buren en natuurlijk over de toekomst van het voetbal aan deze kant van Nieuwegein. Een constructieve gedachtewisseling in gemengd samengestelde werkgroepen (met vertegenwoordigers namens zowel VSV Vreeswijk als de SV Geinoord), die respectievelijk de items ‘vereniging’, ‘inhoud’, ‘ruimte’ en ‘financiën’ onder het vergrootglas hebben gelegd. Open de bijlage bij dit bericht (Nieuwsbrief 3) en weet wat er speelt !! Nieuwsbrief 3forward

 

Het bestuur van VSV Vreeswijk,

Paul Emmelot, voorzitter

Ruud Kerstiens, secretaris

 

Let op: fiets verdwenen

19 maart 2015 19:15

 

Beste Vreeswijkers,

 

Afgelopen maandag avond, 16 maart, is de fiets van een van de jeugdleden van onze club vanaf de stalling van het sportpark verdwenen. Een trieste constatering.

Aan een ieder via deze weg de attentie goed op zijn/haar en andermans eigendommen te letten en om fietsen goed op slot te zetten.

 

Met sportieve groet,

Het Bestuur

 

Vreeswijk en Geinoord samen aan de slag

17 maart 2015 18:30

 

Via Nieuwsbrieven informeren we jullie regelmatig over de voortgang van ontwikkelingen die zowel ons Sportpark Zandveld (= VSV Vreeswijk) als het naastgelegen Sportpark Parkhout (= SV Geinoord) betreffen. In de februari-Nieuwsbrief - die sinds zaterdagavond 28 februari op onze site staat - hebben jullie daarover al kunnen lezen.

 

Inmiddels is Nieuwsbrief 2 verschenen. Kennisneming van deze nieuwsbrief bevelen wij van harte bij jullie aan. Weet wat er speelt !! Nieuwsbrief 2forward

 

 

Het bestuur van VSV Vreeswijk,

Paul Emmelot, voorzitter

Ruud Kerstiens, secretaris

 

E en F doeltjes

5 maart 2015 18:45

 

Beste (jeugd)leden, ouder(s), verzorger(s) en andere belanghebbenden,

 

Naar aanleiding van de eerder verstrekte informatie over de E en F doeltjes, kunnen we informeren dat de doeltjes die we binnen VSV Vreeswijk gebruiken, voldoen aan de veiligheidsnormen van de KNVB. Gezien de stevigheid van de doelen, worden voor de zekerheid zo veel mogelijk wedstrijden van de E en F op veld 1 ingedeeld. Voor de toekomst zullen wij alleen nog doelen aanschaffen vergelijkbaar als die op veld 1 staan. Voor de overige doelen, die op het gras, en op het wetra veld, bestaat de mogelijkheid deze met pinnen, beschikbaar via het wedstrijdsecretariaat, vast te zetten. Zeker wanneer het weer wat onstuimiger is, verdient dit de aanbeveling.

 

Bij twijfel, niet doen. Veiligheid gaat altijd voor, luidt ons advies. Mocht u twijfel hebben over het al dan niet laten doorgaan van een jeugdwedstrijd of training, neem dan contact op met de wedstrijdplanning.

 

Verder heeft u al kunnen merken dat we voor de trainingen extra mini doeltjes hebben aangeschafd. De mini doeltjes die nog gemakkelijk inklappen, worden binnenkort verstevigd.

 

Met sportieve groet,

Oscar Bloem

Voorzitter TC

VSV Vreeswijk

 

Ontwikkelingen Zandveld-Parkhout

(En de positie daarin van VSV Vreeswijk)

 

28 februari 2015 18:00

 

Je zult het vast al wel zo hier en daar gehoord of gelezen hebben, namelijk dat de gemeente Nieuwegein woningbouwplannen heeft in de omgeving van ons Sportpark Zandveld en dat een uitvoering van die plannen mogelijk gevolgen heeft voor de (voetbal-) sportbeoefening op de - aan elkaar grenzende - Sportparken Zandveld (VSV Vreeswijk) en Parkhout (SV Geinoord).

 

Welke gevolgen dat kunnen zijn is op dit moment nog niet duidelijk, maar het is wel zaak om die onduidelijkheid niet langer dan noodzakelijk te laten voortduren, waarbij het belang van de voetbalsport wat ons betreft te allen tijde centraal staat. Dat betekent ook dat we jou en alle andere leden van onze VSV Vreeswijk op de hoogte willen stellen en houden van waar we mee bezig zijn. Dit is zo’n moment.

 

In samenwerking met VSV Vreeswijk, SV Geinoord, de gemeente Nieuwegein en het onafhankelijk adviesbureau ICS-Adviseurs wordt de komende maanden de toekomst van met name de voetbalsport op de Sportparken Zandveld en Parkhout onder het vergrootglas gelegd en worden er scenario’s ontwikkeld die individueel en gezamenlijk tot doel hebben de voetbalsport te dienen en kwalitatief sterker te maken. De gemeente ziet dat graag en zowel wij als SV Geinoord staan daar in beginsel niet afwijzend tegenover. Wij denken vooralsnog niet in termen van één groot sportcomplex en/of een fusie van de beide voetbalverenigingen, maar - te beginnen met - bepaalde vormen van samenwerking met onze voetbalburen gaan wij niet op voorhand uit de weg.

 

In het licht van het vorenstaande heeft heeft ICS-Adviseurs een gezamenlijke nieuwsbrief opgesteld namens alle betrokken partijen en dus ook namens VSV Vreeswijk, waarin op hoofdlijnen wordt omschreven welk ontwikkelingstraject er het komende halfjaar zal worden afgelegd. Van harte bevelen wij kennisneming van deze Nieuwsbrief (februari 2015) - bijlage bij deze kennisgeving - bij je aan. Nieuwsbriefforward

 

Het bestuur van VSV Vreeswijk,

Paul Emmelot, voorzitter

Ruud Kerstiens, secretaris

 

Ondersteuning voor trainers/ouders

Vreeswijk - 19 november 2014

 

Voor de vrijwillige trainer/ouder die ondersteuning kan en wil gebruiken om een goede trainin neer te zetten is er de combinatiefunctionaris: Dennis Boele.

 

Dennis kan je voorzien in oefenstof, helpen bij het neerzetten van een leuke, uitdagende, verniewende en leerzame training. Hij zal de training niet leiden of overnemen, maar samen met jou kijken op welke wijze hij je verder op weg kan helpen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meekijken met een training, de nabespreken, en een volgende training voorbespreken. Dit voor een aantal trainingen, waarna het doel is dat je met enkele handvatten zelfstandig verder kunt.

 

Maak hier vooral gebruik van door Dennis te mailen: d.boele@merwestein.nl 

 

Met sportieve groet,

Oscar Bloem

Voorzitter TC

VSV Vreeswijk

 

NOODKREET !!

Met spoed gezocht !

 

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden van onze jeugd!

 

Onze vereniging telt ongeveer 750 leden, en met name het meisjesvoetbal groeit. Op zichzelf een prachtige ontwikkeling waar we allemaal trots op kunnen zijn. Wat is er mooier als uw kind zijn/haar favoriete sport kan beoefenen. Genieten voor kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden! U zult zich afvragen waarom deze noodoproep?

 

Welnu, het organiseren van wedstrijden kost inzet en energie van mensen en de technische commissie is daar leidend in. Deze commissie wordt bemand door, ja wel, gewone leden van de club die de club en het plezier uw en onze kinderen een warm hart toedraagt. Vele uren worden besteed aan diverse ondersteunende activiteiten.

Een lid van de technische commissie is bijvoorbeeld wekelijks bezig om de scheidsrechters te mobiliseren om op de komende zaterdagen een wedstrijd van uw kind te leiden.Echter, het zal u niet verbazen ook deze mensen hebben wel eens geen tijd!

 

Door natuurlijk verloop is ons bestand van vrijwilligers en ook van de scheidsrechters kleiner geworden. Nieuw bloed is dringend gewenst anders kan het ertoe leiden dat wedstrijden geen doorgang kunnen vinden…

 

Ook de ontvangst van onze gasten en onze eigen jeugdteams, staat of valt veelal met de aanwezigheid van één persoon: dat kan toch niet waar zijn?! De ontvangst in de bestuurskamer is het visitekaartje van de club. Onder het genot van een kop koffie worden de administratieve verplichtingen voor en na de wedstrijd afgehandeld en worden de uitslagen van de gespeelde wedstrijden opgeschreven. Het kan toch niet zo zijn dat niemand hierbij een handje wil helpen? U hoeft hiervoor absoluut geen kennis van voetbal te hebben!

 

Via deze weg doen wij als technische commissie een dringend beroep op ouders en andere belangstellenden om ons te helpen. Zonder uw hulp wordt het voor ons heel lastig om de club draaiende te houden. Wij zijn op zoek naar structurele oplossingen! Het is niet nodig dat u iedere week de hele dag beschikbaar bent, alle beetjes helpen… Kwestie van durven! Kwestie van doen!

 

Help onze jeugd door het leiden van een voetbalwedstrijd of help de ontvangst van teams en scheidsrechters in goede banen te leiden!

 

Wij staan ervoor open om eventueel U een cursus aan te bieden.

 

Heeft u interesse, dan kunt u zich melden bij onze scheidrechters coördinator. Jeroen van Erven staat u graag te woord. Zijn telefoonnummer is 06-16760665 of mail naar jeroenvanerven@live.nl.

 

Mede namens de kinderen en niet in de laatste plaats uw eigen kind, bedank ik u bij voorbaat voor uw hulp!

 

Namens de TC,

 

Jeroen van Erven

Scheidsrechters coördinator

 

Daniel Jansen

Wedstrijdcoördinator

 

Oscar Bloem

Voorzitter TC

 

KNVB lanceert trainingsplanner voor jeugdtrainer

De KNVB heeft een Trainingsplanner gelanceerd waarmee (beginnende) trainers gratis gebruik kunnen maken van kant-en-klare trainingen en losse oefeningen voor D-, E-, F- en mini-pupillen. De Trainingsplanner die ook te gebruiken is met je smartphone of tablet is te vinden op http://trainers.voetbal.nl/trainingsplanner


De KNVB Trainingsplanner is ontwikkeld omdat veel (beginnende) trainers op zoek zijn naar oefenstof om hun spelers met plezier beter te maken. De KNVB wil deze trainers helpen om hun hobby met plezier uit te oefenen en tegelijkertijd de spelers beter te maken met leuke voetbaloefeningen.

 

stippellijn

 

Maak gebruik van de KNVB Trainersplanner om:

Samengestelde KNVB periodetrainingen te gebruiken.

Zelf trainingen samenstellen door middel van het selecteren van oefeningen uit de KNVB oefenstofbibliotheek.

Zelf oefeningen tekenen via de KNVB tekentool.

 

Succes met de trainingen!

 

 

lijn

 

 

 

Deze pagina wordt u aangeboden door:

SAMBA - hoofdsponsor van VSV Vreeswijk.

www.samba-football.com