AED in EHBO ruimte

AED in EHBO ruimte

Er hangt sinds vrijdag 12 Februari 2016 een AED in de EHBO ruimte. Onze vraag aan alle leden is, of ze bekend willen maken of ze getraind zijn om een AED te bedienen , dan maken we hier een bestand van en kunnen dan op die manier bepalen of we nog mensen dienen op te leiden.

reactie: accommodatie@vsvvreeswijk.nl