Voorzitter legt functie neer

12-04-2017 - Op woensdag 5 april jl. heeft Paul Emmelot het hoofdbestuur ervan in kennis gesteld dat hij om zwaarwegende en uitsluitend persoonlijke redenen heeft moeten besluiten zijn functie van voorzitter van VSV Vreeswijk per direct neer te leggen.

 

Paul houdt nog altijd evenveel van onze club en de mensen die deze club ‘maken’ als hij altijd al heeft gedaan en dat maakt dat het voor hem bepaald geen gemakkelijke beslissing is geweest. Feit is echter dat al wat hem momenteel persoonlijk ernstig bezighoudt teveel energie en aandacht vraagt om het club-besturen er bij te kunnen blijven doen. Het hoofdbestuur betreurt zijn vertrek, maar respecteert zijn besluit. Het voorzitterschap van de vereniging wordt voorlopig en voor onbepaalde tijd waargenomen door penningmeester Michel van den Hoven.

Paul’s vertrek heeft niets uitstaande met de fusie-besprekingen die momenteel gaande zijn met SV Geinoord en/of de herinrichting van de sportparken Zandveld en Parkhout. Verder vinden Paul noch het hoofdbestuur het nodig zijn - voor sommigen ongetwijfeld plotselinge - vertrek uit het verenigingsbestuur verder toe te lichten, gelet op het persoonlijke karakter daarvan. Het hoofdbestuur dankt Paul voor al wat hij voor de vereniging heeft gedaan, zowel in het recente als in een verder verleden.

Het bestuur van VSV Vreeswijk,
Michel van den Hoven, wnd. voorzitter
Ruud Kerstiens, secretaris.