Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 

Binnen elke club zijn beleidsregels, normen en waarden erg belangrijk. VSV Vreeswijk hecht ook veel waarde aan deze zaken en heeft dan ook een aantal beleidsregels opgesteld. Deze regels gelden eerst en bovenal voor alle leden, maar ook van ouders, supporters en andere bij de club betrokken personen verwachten wij dat ze zich netjes gedragen.

Download de Huishoudelijk reglement.