Overige reglementen

Overige reglementen

Hoe te handelen bij onweer

Neem geen enkel risico en volg deze instructies nauwgezet. Bij twijfel moet je het veld verlaten. Hoe te handelen bij onweer:

1. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers en trainers als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan 10 seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op 3 km afstand bevindt. Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. Het bovenstaande is een vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een dreigende weersontwikkeling aan vooraf. Je moet altijd alert blijven op dergelijke ontwikkelingen.

2. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, dan moet de training of de wedstrijd onmiddellijk worden onderbroken.

3. Spelers, trainers en anderen moeten zich terug trekken in de kleedgebouwen en of clubgebouw.

4. De training of wedstrijd moet definitief worden afgebroken als het onweer aanhoudt. Eerder staken is ook mogelijk als bijvoorbeeld door enorme neerslag het speelveld inmiddels onbespeelbaar is geworden, dan wel dat er geen uitzicht is dat het onweer snel zal ophouden.

Afspraak is afspraak
We verwachten dat leden hun afspraken nakomen en dus bijvoorbeeld regelmatig trainen en op tijd aanwezig zijn voor trainingen, wedstrijden of andere bijeenkomsten. Een ieder gedraagt zich correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, teammanagers, trainers en publiek. Voetballen is een teamsport, waarbij we allemaal op elkaar zijn aangewezen en we dus ook allemaal wel eens fouten maken. Elk team wordt een aantal keer per seizoen ingedeeld om een kantinedienst te draaien, controleer daarom het schema via http://www.vsvvreeswijk.nl/index.php/nl/homepage/kantinedienst Van ieder lid wordt verwacht om hier zijn of haar verantwoordelijkheid in te nemen.

Fairplay
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te spelen. Wijs je medespeler gerust op onsportief of onplezierig gedrag. Dit geldt uiteraard ook voor onze supporters! Ouders zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen hun kinderen ook sterk beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat u zich juist ook als ouder aan een deze gedragsregels houdt.

Alcohol
Het is bij VSV Vreeswijk uiteraard mogelijk om een drankje te nuttigen in de kantine. Graag zelfs! Maar let op, het is een sportkantine en geen café. Ga dus verstandig om met het nuttigen van alcoholische dranken. Glaswerk blijft te allen tijde, net als alcoholische dranken overigens, in de kantine en mag absoluut niet worden meegenomen naar de velden.

Parkeerbeleid
Buiten de omheining van het sportpark van VSV Vreeswijk is voldoende parkeergelegenheid. Wij vragen u dan ook uw auto daar op de daarvoor bestemde plekken te parkeren. De enige voertuigen die toestemming hebben om op het terrein te rijden/parkeren zijn leveranciers en hulpdiensten. Voor de eigen teams geldt ook dat het verboden is om even het terrein op te rijden om de tassen met kleding en ballen op te halen, jullie kunnen ook lopend de spullen halen. Let u vooral op het parkeerverbod langs het trottoir rond de parkeerplaats, handhaving komt daar geregeld controleren.

Fietsen en scooters dienen op de daarvoor bestemde plekken geparkeerd te worden en niet onder het afdak naast de kantine, dit is namelijk een vluchtroute en dient vrij te blijven van alles wat in de weg staat. Vergeet niet om u fiets of scooter op slot te zetten!

Attentiepunten voor de ouders van onze Jeugdspelers

Ouders zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen hun kinderen ook sterk beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat u zich als ouder aan een aantal regels houdt. De jeugdcommissie VSV Vreeswijk verwacht van de ouders van de spelers het volgende:

 1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier;
 2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de voetbalregels te spelen;
 3. Maak een kind nooit belachelijk na een fout of een nederlaag. Ga ook nooit tegen een kind schreeuwen
 4. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;
 5. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen;
 6. Benadruk het plezier in voetballen en vermijdt prestatiedruk. Maak uw kind duidelijk dat voetballen meer is dan winnen en verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap en samenwerking;
 7. Zorg dat uw kind op tijd is bij de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Zorg dat bij verhindering voor een training of wedstrijd er tijdig wordt afgemeld;
 8. Indien uw kind voetbalmaterialen (kleding, trainingspakken, tassen, enz) mee naar huis krijgt, dient u er voor te zorgen dat het schoon en heel blijft. Aan het einde van het seizoen (of als uw kind niet meer in de selectie speelt) dient dit bij de trainer/leider ingeleverd te worden. Uitgeleend materiaal wat niet wordt ingeleverd, zal bij de ouders in rekening worden gebracht;
 9. Ouders dienen zich een aantal malen per seizoen in te zetten bij activiteiten, zoals het draaien van kantinediensten, het rijden van spelers naar uitwedstrijden of het organiseren van andere activiteiten. Dit in overleg met de trainer/leider;
 10. Ouders dienen zoveel mogelijk onderling het vervoer te regelen. Spelers van wie de ouders niet rijden dienen zelf voor vervoer te zorgen. Wanneer er te weinig auto's zijn, wordt er niet gevoetbald;
 11. Mocht het voorkomen dat zaken en/of regels voor u niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met de trainers/leiders. Zij zijn altijd bereid de nodige informatie te verstrekken.